Zespół Leczenia Środowiskowego

Kontakt telefoniczny: 59 8635 289 lub 59 8635 283

Czynne:
od poniedziałku do piątku
11.00 – 15.00

Personel:

Lekarze Psychiatrzy:

Przemysław Sieracki

Psycholog kliniczny:

Anna Suligowska

Psychoterapeuta:

Michał Grzenkowicz

Terapeuta środowiskowy, psychoterapeuta

Mariola Bidzan

Kogo leczymy?

Zespół zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim, w szczególności pacjentom:

 • ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostającym ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;
 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub w poradni. W ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego nie leczymy pacjentów:
  • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia); -
  • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;
  • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
  • których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
  • którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy świadczonych w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Formy pomocy

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego lub w trybie wizyt domowych.
W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

 • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
 • leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
 • rehabilitację,
 • niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną SPS ZOZ w Lęborku 

W ofercie mieszczą się również:

 • organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
 • wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,
 • wsparcie dla rodzin pacjentów,
 • jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Przyjęcia do Zespołu Leczenia Środowiskowego

Do Zespołu Leczenia Środowiskowego z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny. Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

Przejdź do góry strony