Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt telefoniczny: 59 8635 296

Liczba łóżek: 6

Personel:

Lekarz kierujący oddziałem:

Jarosław Radomski

Pielęgniarka oddziałowa:

Elżbieta Jarocka

Lekarze psychiatrzy:

Łukasz Kummer
Maciej Zbyszkowicz
Jacek Stasiuk
Katarzyna Podolska
Dominika Szumigaj
Paweł Bieliński

Psychoterapeuta:

Dorota Synak

Psycholog-Terapeuta uzależnień:

Michał Grzenkowicz
Joanna Paras-Strycel
Justyna Kabza

Obejmuje diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz motywowanie do dalszej terapii.

Kogo leczymy?

Na oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z rozpoznaniem:

  • Ostrego zatrucia spowodowanego użyciem alkoholu
  • Alkoholowego zespołu abstynencyjnego
  • Alkoholowego zespołu abstynencyjnego z majaczeniem
  • Zespołu abstynencyjnego po lekach uspokajających i nasennych
  • Zespołu abstynencyjnego i z majaczeniem po lekach uspokajających i nasennych
  • Zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku substancji psychoaktywnych
  • Zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku substancji psychoaktywnych z majaczeniem

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (druk A4 – skierowanie ważne 14 dni)
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie (legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni – zaświadczenie z PUP)

Przejdź do góry strony