Oddział Psychogeriatryczny

Kontakt telefoniczny: 59 8635 296

Liczba łóżek: 6

Personel:

Lekarze Psychiatrzy:

Jarosław Radomski - Kierownik Oddziału
Leszek Kuczkowski
Maria Szultka-Pacyno
Łukasz Kummer
Maciej Zbyszkowicz
Jacek Stasiuk
Ryszard Jaguś

Psycholodzy:

Tadeusz Zieliński
Drozd Katarzyna

 

Psychoterapeuta:

Dorota Synak

Terapeuci ds. uzależnień:

Justyna Kabza

Joanna Paras-Strycel

Pielęgniarka oddziałowa:

Elżbieta Jarocka

Terapeuci zajęciowi:

Joanna Barna

Joanna Wróblewska

Farmaceuta szpitalny:

Małgorzata Abraham-Ryszawa

Fizjoterapeuci:

5 osób

Kogo leczymy?

Nasza działalność obejmuje diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami procesów poznawczych powyżej 60 roku życia. W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych, organicznych zaburzeń nastroju, zespołów otępiennych, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń afektywnych

Na podstawie skierowania z poradni zdrowia psychicznego (Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 854) ) lub od lekarza rodzinnego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego (zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. ( druk A4 – skierowanie ważne 14 dni )
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie ( legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni – zaświadczenie z PUP )

 

Przejdź do góry strony