Psychiatryczna Izba Przyjęć

Kontakt telefoniczny: 59 8635 296

Personel:

Lekarz kierujący oddziałem:

Jarosław Radomski

Pielęgniarka oddziałowa:

Elżbieta Jarocka

Lekarze psychiatrzy:

Łukasz Kummer
Maciej Zbyszkowicz
Jacek Stasiuk
Katarzyna Podolska
Dominika Szumigaj
Paweł Bieliński

Świadczenia na izbie przyjęć udzielane są całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją na oddziale. Świadczenia obejmują w razie potrzeby zabezpieczenie medyczne świadczeniobiorców oraz zapewnienie transportu, w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (druk A4 – skierowanie ważne 14 dni)
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie (legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni – zaświadczenie z PUP)

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi  przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Przejdź do góry strony