Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży

 Centrum Zdrowia Psychicznego przy SPS ZOZ w Lęborku zaprasza do nawiązania współpracy i skorzystania z pomocy oraz opieki utworzonego w placówce Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  (I stopień referencyjności) Dla Dzieci i Młodzieży.  

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców -  bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, psychologami szkolnymi oraz osobami wspierającymi rodziny. Praca tego typu ośrodków bazuje przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy,  psychoterapeuci oraz  terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bezpośrednio w placówce oraz w formie tele- i videoporad.

 

 Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a: 

 • odczuwają lęk
 • mają problemy emocjonalne i zachowania
 • mają trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych
 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej.

 

Organizacja pracy Ośrodka:

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tel: 662 044 789

 

Poradnia czynna jest:

 • Poniedziałek: 8.00-16.00
 • Wtorek: 11.00-13.00
 • Środa: 8.00-20.00
 • Czwartek: 8.00-20.00
 • Piątek: 11.00-15.00

 

 • Rozmowa telefoniczna z psychologiem w celu zebrania wstępnego wywiadu i zakwalifikowania Państwa Dziecka do cyklu diagnostyczno-konsultacyjnego. Ustalenie terminów spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych.
 •  Cykl diagnostyczno-konsultacyjny (2-4 sesje). W ramach tego cyklu psycholog przeprowadzi z Państwem wywiad na temat zgłaszanego problemu, poszerzony o szerszy kontekst życia dziecka. Na koniec przedstawi Państwu wstępną diagnozę zgłaszanych problemów.
 •  Decyzja zespołu psychologów i psychoterapeutów Ośrodka o zalecanej formie pomocy (świadczonej w Ośrodku lub dostępnej poza jego obrębem).
 • Ustalenie kontraktu z psychoterapeutą lub osobą prowadzącą poradnictwo na cele i zakres pracy.

 

W Ośrodku świadczone są następujące usługi:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

 

Kadra:

 • prof. dr hab. Mariola Bidzan – terapeuta środowiskowy

 • mgr Magdalena Fludra – terapeuta środowiskowy

 • mgr Dorota Deli – psycholog

 • mgr Anna Suligowska – psycholog

 • mgr Joanna Ciżmińska – psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 • mgr Aleksandra Małszycka – psychoterapeuta

 • mgr Daniel Mihuniewicz – psychoterapeuta

 

Koordynator:

mgr Michał Grzenkowicz – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

 

Przejdź do góry strony