Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kontakt telefoniczny: 59 8635 262

Godziny otwarcia: 7.25 – 15.00

Personel:

Lekarz kierujący oddziałem

Anna Urban

Pielęgniarka koordynująca:

Anna Kankowska

Psycholodzy kliniczni:

Dorota Deli

Psycholodzy:

Michał Grzenkowicz
Joanna Ciżmińska

Terapeuci zajęciowi:

Magdalena Fludra

Pracownik socjalny:

Małgorzata Świerczyńska

Oferta Oddziału psychiatrycznego dziennego przeznaczona jest dla pacjentów bez wskazań do pobytu na oddziale całodobowym.

Obejmuje leczenie zaburzeń:

  • afektywnych (dystymia, depresja),
  • nerwicowych (fobie, napady paniki, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia lękowe o różnej etiologii),
  • zaburzeń osobowości,
  • schizofrenii.

Przyjmujemy osoby od 18 roku życia, które:

  • doświadczają w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym) spowodowanym problemami natury psychicznej (po przeżyciu ciężkiego stresu, przeżywające stany lękowo-depresyjne, z problemami w pracy, w relacji z innymi osobami oraz inne),
  • mają kłopoty z nastrojem, lękiem, z problemami natury psychosomatycznej.

Pobyt na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Oferta obejmuje terapię grupową:

  • poznawczo-behawioralną z elementami terapii schematów,
  • psychodynamiczną.

W skład terapii wchodzą m.in.: psychodrama, psychorysunek, psychoedukacja, trening asertywności, muzykoterapia, filmoterapia, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz stanu psychicznego pacjenta.

Wszystkie informacje na temat pacjentów, które pojawiają się podczas terapii są poufne. Tajemnica obowiązuje wszystkich, również po zakończeniu terapii.

Przejdź do góry strony